leidsche vaart ter aar

De interesse voor kavels groeit. Onlangs hebben Gebroeders Hoogervorst Installaties de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van hun bedrijfshal op het bedrijventerrein. Binnenkort kunnen we nog een nieuw bedrijf verwelkomen. Onze kavels mogen 100% bebouwd worden, binnen de kaders van de bouwkundige regels. Er gelden weinig restricties met betrekking tot de bouw. Op Leidsche Vaart kunnen bedrijven terecht in de categorie 3. Uiteraard moet rekening gehouden worden met voldoende parkeer mogelijkheden op eigen terrein en de aanwezigheid van groenvoorzieningen.


Veiligheid speelt op Leidsche Vaart een belangrijke rol. Het gehele terrein wordt ’s avonds en in het weekend afgesloten. Een hekwerk houdt onbevoegden buiten en er is cameratoezicht bij de twee entrees.