leidsche vaart ter aar

De bouwsector heeft een zeer grote impact op duurzaamheid. Van alle aardse grondstoffen in de wereld wordt 50% gebruikt in het bouwproces. Bovendien is de gebouwde omgeving goed voor één derde van alle broeikasemissies. Bouwafval is een van de grootste afvalstromen. Daarom is er veel aandacht voor het verduurzamen van het bouwproces, duurzaam bouwen genoemd.

Duurzaam bouwen betekent dat gebouwen zowel gebouwd als gebruikt worden met zo min mogelijk schade aan mens en milieu. Toepassing van minder, herbruikbare en duurzame bouwmaterialen spelen hierin een belangrijke rol. Duurzaam bouwen betekent ook het flexibel maken van de functionaliteit van gebouwen, waardoor ze een blijvende gebruikswaarde hebben. Om de bouw te verduurzamen moeten de komende jaren grote stappen worden gezet. Samenwerking en vertrouwen zijn hierbij van essentieel belang. Daarom spelen thema's als integriteit, integraal bouwen (verschillende onderdelen van het bouwproces zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat) en anders aanbesteden een cruciale rol.