leidsche vaart ter aar

MVO beleid Leidsche Vaart

MVO beleid is opgebouwd uit de pijlers ‘People’,‘Planet’ en ‘Profit’. Voor alle drie de pijlers zijn maatregelen geïmplementeerd en acties ondernomen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is echter een continue proces.


People

 • Het creëren van veilige werkplekken en zodat het risico voor medewerkers en derden op ongevallen en verzuim minimaal is.
 • Het creëren van een positief werkklimaat waarin medewerkers op effectieve wijze samenwerken en plezier in hun werk hebben.

 

 • Externe veiligheid staat centraal bij Leidsche Vaart; camera bewaking en buitenbedrijfstijden afgesloten terrein.
 • Een uitgekiend ontwerp van het bedrijvenpark met oog voor verkeersveiligheid vermindert risico’s voor gebruikers van Leidsche Vaart.
 • Sociale interactie en cohesie tussen de bedrijven en werknemers draagt bij aan een positieve werk omgeving.


Planet

 • Het zodanig inrichten van processen en faciliteiten dat het energieverbruik en de belasting van het milieu zo laag mogelijk zijn en waar mogelijk dit nog verder terug te dringen.
 • Het bevorderen van het gebruik van duurzame materialen bij productontwikkeling of de inrichting van bedrijfsruimten.
 • Het bevorderen van het energiebewustzijn van medewerkers.

 

 • Complete revitalisering van een industrieterrein uit 1916
 • Zoveel mogelijk hergebruik van materialen en restmaterialen aangeboden aan recycle bedrijven
 • Van een oud industrieterrein ontwikkeld naar een modern bedrijvenpark


Profit

 • Het voeren van een winstgevende bedrijfsvoering die ons bestaan zeker stelt.
 • Het opbouwen van een vaste relatie met onze klanten door als partner te fungeren, en door kwalitatief goede en duurzame producten en services te leveren binnen de gemaakte termijnen.
 • Het continue streven naar verbetering waar blijkt dat zaken beter kunnen en waar nieuwe ontwikkelingen in de markt en de technologie dit wenselijk/mogelijk maken.

 

 • Een hoogwaardig en waardevast bedrijvenpark, met veel kwaliteit is de basis voor een waardevaste investering
 • Duurzame relatie tussen de leden van de coöperatieve vereniging Leidsche Vaart, die waar mogelijk als partners nieuwe markten betreden. De eerste commercieel succesvolle opdrachten zijn uitgevoerd.
 • Door de hoogwaardige omgeving van Leidsche Vaart worden de leden van de coöperatie uitgedaagd hun kwaliteit en prestatie niveau naar een hoger plan brengen